Een afronding die klopt

Een echtscheiding of een ander conflict in familiaire sfeer is altijd ingrijpend. Het brengt allerlei emoties met zich mee en vaak lukt het niet om zelf onderling te komen tot een goede afronding. Het inschakelen van een externe partij is dan een belangrijke stap. U wilt uw eigen belangen goed behartigd zien. Maar het starten van een rechtszaak is voor u een stap te ver. Een goede keuze is dan om een afspraak te maken met een familierechtadvocaat die is aangesloten bij O4. Dan hebben u en de ander ieder een eigen deskundige en betrokken advocaat, terwijl in gezamenlijkheid tot de best mogelijke oplossing wordt gekomen. Zonder rechtszaak.

Naar boven
Logo O4 Mediators

Met elkaar uit elkaar

Oplossing zonder beslissing door de rechter

Met O4 biedt een aantal advocaten in Noord Nederland u een goede 'tussenvorm'.

O4 is een manier om binnen zo kort mogelijke tijd (maar wel met de tijd en aandacht die daar voor nodig is) tot een oplossing te komen zonder geschiloplossing door de rechter. U en de andere partij hebben elk een (O4)advocaat. In een aantal viergesprekken wordt constructief gewerkt naar een oplossing die klopt voor alle betrokkenen. De rechter is alleen nodig (a) voor de geschillen waarover u het niet eens kunt worden en (b) om de gemaakte afspraken vast te leggen.

De manier waarop u met elkaar tot een afronding komt, houdt u op deze wijze aan uzelf.

Met respect en in ieders belang

Wij - advocaten die volgens O4 werken - (her)kennen de emoties die met een echtscheiding of conflict gepaard gaan. Die emoties krijgen een plek in het proces terwijl gezamenlijk wordt gewerkt aan een afronding. Niet de strijd is de insteek, maar een oplossing die recht doet aan het belang van alle betrokken partijen.

Door respectvolle begeleiding door de bij O4  aangesloten advocaten, zullen gesprekken productief zijn en is een overeenkomst sneller en goedkoper binnen handbereik.

Begeleiding van A t/m Z

Wij kunnen u helpen met het regelen van alles wat bij een scheiding of conflict komt kijken: de juridische vraagstukken, de emotionele kant, de zorg over kinderen, de financiën en bezittingen. U staat hierin niet alleen, gedurende het hele proces krijgt u hulp van ons, zodat u zich veilig en gesterkt voelt.

Ook kijken wij met u net even verder. Onze blik reikt niet tot de dag van morgen maar strekt zich uit naar de situatie op de lange termijn.

Dezelfde advocaat

 

Het was na een bespreking al duidelijk dat we het niet over alle punten eens zouden worden. Waar we het wel over eens waren, hebben we direct vastgelegd in een overeenkomst. Over de andere punten hebben we geprocedeerd. Ik vond het erg fijn dat ik daarbij dezelfde advocaat hield en niet opnieuw mijn verhaal hoefde te doen.

Vlot tot overeenstemming

 

Na het kennismakingsgesprek met mijn advocaat, zijn we heel vlot daarna om tafel gegaan met mijn aanstaande ex en diens advocaat. Hier zag ik best wel tegenop, maar het viel enorm mee. Met z’n vieren hebben we de klus, inclusief de afspraken over de kinderen, in twee gesprekken geklaard. Een zitting hoefde er vervolgens niet meer aan te pas te komen. Met de kosten viel het daarom ook erg mee.

Beter onderhandelen

 

Mijn ex is veel beter met woorden dan ik. Daarom was ik zo blij met een eigen advocaat. Ik voelde me gesteund, sterker en kon daardoor veel beter onderhandelen.

De methode O4: zo werkt het

O4 is een methode die is afgeleid van de methodiek ‘overlegscheiding’, ontwikkeld in de Verenigde Staten. Deze werkwijze tracht bij een familiair conflict (zoals een echtscheiding of geschil tussen ouders) te komen tot de best passende oplossing voor alle partijen, zonder die oplossing door de rechter te laten bepalen.

Bij deze methode heeft ieder een eigen belangenbehartiger. Daarin zit het belangrijke verschil met mediation, waar één neutraal gekwalificeerde begeleider tussen beide partijen bemiddelt.

Het voordeel van het inschakelen van advocaten die zijn aangesloten bij O4, is daarnaast dat een oplossing wordt gezocht waarin ieders belangen tot hun recht komen. Kortom: optimale belangenbehartiging zonder dat de advocaten tegenover elkaar staan en de strijd aangaan.

Naar boven

Methode onafhankelijke advocaten

O4 is een methode die wordt gehanteerd door een aantal onafhankelijk van elkaar werkende advocaten in Noord Nederland. Deze advocaten werken samen waar het beide partijen ten goede komt en waarbij het belang van de eigen cliënt voorop staat.

De betrokken advocaten zijn allen gespecialiseerd in familierecht en hebben meer dan 20 jaar ervaring. Zij zijn vrijwel allemaal lid van de vFAS (Vereniging van Familierecht Advocaten Scheidingsmediators) en/of het MfN (Mediatorsfederatie Nederland).

Werkwijze

Bij O4 is er altijd sprake van vier gesprekspartners: u met uw advocaat en de andere partij met diens advocaat. Alle betrokkenen spreken daarbij af zich optimaal in te spannen om het geschil tot een oplossing te brengen.

In een aantal viergesprekken - zo weinig als mogelijk en zo veel als nodig - komen alle essentiële aspecten aan bod. Aspecten van zowel emotionele als praktische aard. Beide advocaten coachen hun eigen cliënt. Er wordt naar een oplossing gezocht waarin ieders belangen zo goed mogelijk tot hun recht komen.

De gemaakte afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, die bindend is. Tot slot vindt de formele afwikkeling plaats door de rechter. Daar zorgen de advocaten voor.

Tarief en kennismaking

Alle aangesloten advocaten hanteren hun eigen, vergelijkbare tarief voor O4-diensten. Ook zijn deze diensten toegankelijk voor gefinancierde rechtsbijstand (subsidie van de overheid).

Wilt u weten of deze methode geschikt is voor uw situatie? Maakt u een afspraak met

één van de aangesloten advocaten. Een kort kennismakingsgesprek is kosteloos.

Aangesloten advocaten

Wilt u weten of O4 iets voor u is? Neemt u dan contact op met één van onderstaande advocaten.

Naar boven
mr J.G. Besling

mevrouw mr J.G. Besling (Janke)

Bierens en van Boven Advocaten, Assen

 

Telefoon

(0592) 311 001

E-mail

besling@bierens-vanboven.nl

Internet

www.bierens-vanboven.nl

mr J. Dijkstra

mevrouw mr J. Dijkstra (Jouk)

Mediator en coach familierecht, Oosterwolde

 

Telefoon

(06) 212 45 397

E-mail

info@joukdijkstra.nl

Internet

www.joukdijkstra.nl

mr A.S.M. Kunst

mevrouw mr A.S.M. Kunst (Renate)

Advocatenkantoor Van Diest & Kunst, Zuidlaren

 

Telefoon

(050) 409 55 33

E-mail

advocatenkantoor@vandiestenkunst.nl

Internet

www.vandiestenkunst.nl

 

mr T. Meier

mevrouw mr T. Meier (Trea)

Hallmans Meier advocatuur & mediation, Meppel

 

Telefoon

(0522) 245 979

E-mail

meier@hallmansmeier.nl

Internet

www.hallmansmeier.nl

mr H.Q.N. Renon

mevrouw mr H.Q.N. Renon (Herma)

Herma Renon Advocatuur en Mediation, Assen

 

Telefoon

(0592) 311 137

E-mail

herma@renonadvocatuurenmediation.nl

 

W.J.P. Suringar

mr W.J.P. Suringar (Peter)

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten - mediatiors

 

Telefoon

(0592) 317 676

E-mail

w.j.p.suringar@dswadvocaten.nl

Internet

www.dswadvocaten.nl

mr M.M.Wiersema

mevrouw mr M.M.Wiersema (Mirjam)

Doornbos | Suringar | Wiersema advocaten - mediatiors

 

Telefoon

(0592) 317 676

E-mail

m.m.wiersema@dswadvocaten.nl

Internet

www.dswadvocaten.nl

mr H.Q.N. Renon

mevrouw mr Y. van Maarwijck (Yvonne)

Van Maarwijck Advocatuur & Mediation, Meppel

 

Telefoon

(0522) 256 392

E-mail

info@vanmaarwijck.nl

Internet

www.vanmaarwijck.nl

mr H.Q.N. Renon

mevrouw mr. C.M. (Margriet) de Jonge

De Jonge Advocatuur | Mediation

 

Telefoon

(0591) 623 899

E-mail

cm@dejongeadvocatuur-mediation.nl

Internet

www.dejongeadvocatuur-mediation.nl

mr H.Q.N. Renon

mevrouw mr. F. (Gina) Zoer

Advocaat Zoer

 

Telefoon

(0522) 740 007

E-mail

g.zoer@advocaatzoer.nl

Internet

www.advocaatzoer.nl

Met elkaar uit elkaar